Projectfases


Fase 1 –  Teenspot 

Wat was de situatie?
We werkten samen met AM Landskab om met leerlingen van het Leidsche Rijn College het tijdelijk terrein bij hun school in te richten.

Resultaat van interventie?
De jongeren hebben hun ontwerp gepresenteerd in de bioscoopzaal van Pathé. .Ze hebben hun terrein omgedoopt tot ‘Teenspot’. De werkzaamheden op het sport- en spelterrein zijn het jaar daarop begonnen en voltooid in mei 2019.

——————————————————————————————————————–

Fase 2 – Opening 

Wat was de situatie?

Samen met klas 3V van het Leidsche Rijn College en Durf! hebben we de opening van het sport-en spelterrein verzorgd.
Samen met RAUM deelden wij de wens om jongeren en hun levensonderwerpen te bespreken, dit werd zichtbaar in de wijk in de vorm van een muurschildering.

Resultaat van interventie?
De onderwerpen seksualiteit/gender, je roots, en leven/dood werden met jongeren besproken tijdens een voortraject.
Door het speelse creatieve karakter van de workshops,
konden deze soms pittige onderwerpen niet alleen besproken, maar ook gevoeld en gedeeld worden.

——————————————————————————————————————–

Fase 3 – Streetart

Wat was de situatie?
Kenmerkend voor de AllOne methode is dat een creatief proces ook een permanente karakter krijgt.
Zo verduurzaam je de inspiratie en de ontmoeting.
In dit geval waren het de creatieve producten van de jongeren die ze mee naar huis konden nemen, en de muurschildering voor de wijk.

Resultaat van interventie?
De muurschildering als zichtbaar resultaat van wat jongeren vinden en voelen van bepaalde onderwerpen.
Zo kan een persoonlijke ervaring, ieder een eigen creatief product, ook de groep en in dit geval de wijk versterken.
Ook dit is een AllOne kenmerk: de kracht van het individu = de kracht van de groep.

——————————————————————————————————————–

Fase 4 –  I-dance

Wat is de situatie?
Tijdens het openingsfeest van Teenspot, kwam Dimozi, één van de dansers, naar ons toe om zijn idee te bespreken voor ’s werelds eerste openbare dansvloer.

Resultaat van interventie?
Omdat AllOne altijd gaat voor verbinding in de wijk, zijn we nu bezig met Dimozi en wijkpartners om dit ambitieuze plan te realiseren.
Door meerdere dansvormen te programmeren, zal de dansvloer ook door iedereen gebruikt kunnen worden.
Het ontwerp zal circulair gebouwd worden en ook geschikt zijn voor rolstoelgangers = inclusief voor iedereen.

——————————————————————————————————————–

Fase 5 – Op reis

Wat is de situatie?
Gedurende het creatieve proces van fase 2 werd duidelijk dat jongeren behoefte hadden om deze onderwerpen vaker te bespreken.

Resultaat van interventie?
We zijn nu bezig met het organiseren van een reizende tentoonstelling op openbare plekken in de wijk.
Zo kunnen we met  nieuwe jongeren en hun netwerken zoals ouders creatieve sessies houden op de locaties van de tentoonstelling.
Deze sessies leveren weer creatieve producten op die we integreren in de tentoonstelling zelf = groeiende verbinding en ontwikkeling.