Herman Schalken Wall Art


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVIEW

 

Waarom ben je kunstenaar geworden?

Om een idee met behulp van mijn “creativiteit”  door middel van Wall Art in publieke ruimte in te zetten als communicatiemiddel.

Hoe zou jij je kunst omschrijven?

Als communicatieve kunst

Wat is eigen aan jouw werk?

Vormgeving terugbrengen naar de essentie maar zodanig dat het beeld herkenbaar blijft
kleurrijk

Hoe zou jij kunst willen verbinden met het bedrijfsleven?

1-Het vormgeven van de bedrijfscultuur/ logos in Wall Art

2-bedrijfskunstprojecten; dit kan zijn het inrichten van bedrijfspanden/ begeleiding kunstprojecten van eigen medewerkers

3-lezingen over creativiteit/ bedrijfsprojecten “creativiteit’;  inzicht geven in het geheim van creativiteit om tot oplossingen te komen/ begeleiding werknemers om creativiteit te implementeren

Hoe zie jij het leven?

kleurrijk en communicatief

Heb je een levenskreet/ motto

Gebruik je talent!